Đà Nẵng: 453 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng:Tại kho hàng này, hàng hoá từ Sài Gòn ra các vùng tiệm cận tại kho này, được Trần Gia cho xe trung chuyển chuyển hàng đến tận nơi, hoặc Quý Khach Hàng đến kho Trần Gia nhận hàng: Quãng Nam, Đà Nẵng. Huế, Quãng Bình, Quãng Trị…

van tai mien trung